Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Potpisan Ugovor o realizaciji projekta Rekonstrukcija depoa Arhiva Bosne i Hercegovine

12.07.2019. - Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i direktor Arhiva Bosne i Hercegovine Saša Klepić danas su potpisali  Ugovor o realizaciji projekta Rekonstrukcija depoa Arhiva Bosne i Hercegovine“, koji finansira Općina Centar Sarajevo.
 
Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić istakao je značaj arhivske građe kao čuvara sjećanja. On je rekao da je Općina Centar ove godine planirala podršku Arhivu BiH iz svog budžete te najavio da će sredstva planirati i za narednu godinu.
 
Arhiv BiH u okviru 350 fondova i zbirki čuva 16 kilometara arhivske građe nastale od austougarskog perioda pa sve do danas. Građa se odnosi na rad centralnih ograna vlasti i državne uprave.