Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Posebna odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke u okviru projekta obnove depoa Arhiva Bosne i Hercegovine