Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Konferencija Evropskog Odbora nacionalnih arhivista u Sofiji - informacija

05.06.2018.- U toku je 37th Conference of the European Board od National Archivists Sofia, 5 June 2018 koja se održava u rezidenciji Boyana, u Sofiji, Bugarska.
Uz predstavnike svih Nacionalnih arhiva iz Evrope i naš Arhiv ima učešće na ovom najprestižnijem skupu. Više informacija ćemo imati nakon dolaska naše delegacije u BiH.
Delegaciju predvodi Direktor Arhiva BiH g Saša Klepić.