Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Posjeta ministrice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Arhivu Bosne i Hercegovine

25.10.2016. - Delegacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, na čelu sa ministricom gospođom Elvirom Dilberović, posjetila je Arhiv Bosne i Hercegovine i razgovarala sa direktorom Arhiva Bosne i Hercegovine, gosp. Sašom Klepićem o projektima i planovima rada Arhiva u narednom periodu.
"Arhiv BiH svjedoči o državotvornosti Bosne i Hercegovine, a moja posjeta je samo početak intenzivne buduće saradnje. Razgovarali smo o važnim projektima, usavršavanju kadra, obrazovanju onih koji su važni za budućnost ove institucije, kako bi arhivistika dobila svoje značajno mjesto kakvo zaslužuje" – kazala je Dilberović.
Podržala je viziju menadžmenta Arhiva BiH, te izrazila nadu da će već sljedeće godine kada se obilježava 70. godišnjica Arhiva u BiH, biti upriličen značajan naučni skup s istraživačima iz BiH i inozemstva.
Direktor Arhiva BiH izrazio je zadovoljstvo posjetom ministrice, te kazao da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke koristeći svoje resurse i kapacitete pomaže Arhivu BiH.
"Naša misija je da osvježimo, obnovimo i uspostavimo veze sa svim institucijama u BiH, ali i zemljama u regionu" – naglasio je direktor Klepić.
Ovom prilikom, biblioteka Arhiva je dobila vrijedan poklon. Riječ je o stručnim i naučnim izdanjima, koja će svakako biti interesantna istraživačima. Arhiv Bosne i Hercegovine je uvijek bio otvoren za svaki vid međuinstutucionalne suradnje i ovakvi kontakti će nedvojbeno doprinijeti poboljšanju kvaliteta rada i usluga.