Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Nauka

INSTITUT ZA PROUČAVANJE FOLKLORA(1946-1958); 1947/1958: fasc. 5.

EKONOMSKI INSTITUT SARAJEVO (1950-1956): 1951/1956: knj. 7, kut. 5. Sumarni inventar.

INSTITUT ZA RIBARSTVO SARAJEVO(1953-1964); 1953/1964: kut. 8.

EKONOMSKI INSTITUT UNIVERZITETA U SARAJEVU(1959-1968); 1960/1968: knj. 6, kut. 21.

INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU (1959-1973); 1959/1973: fasc. 29.

GEOGRAFSKI INSTITUT PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA(1962-1980); 1962/1980: knj. 2, fasc. 8, reg. 9, omota 9.

ZAVOD ZA AGROPEDOLOGIJU(1959-1962); 1959/1962: omot 1.

ZAVOD ZA RATARSTVO(1959-1963)=; 1959/1963: omot 1.

STOČARSKI ZAVOD U SARAJEVU(1959-1962); 1959/1962: omot 1.

ZAVOD ZA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO(1957-1962); 1957/1962: fasc. 1.

FAKULTETSKO OGLEDNO POLJOPRIVREDNO DOBRO «GVOZNO»(1953-1960); 1953/1959: knj. 1, fasc. 1.

FAKULTETSKO OGLEDNO POLJOPRIVREDNO DOBRO «BUTMIR»(1959-1963); 1959/1960: fasc. 6.

ZAVOD ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE U SARAJEVU(1955-1973); 1955/1973: knj. 7.

ZAVOD ZA EKSPERIMENTALNO GRAĐENJE(1956-1974); 1956/1974: knj. 4, omota 18, reg. 4, fasc. 6, poveza 2.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA NAUKE BOSNE I HERCEGOVINE (1961-____); 1960/1980: knj. 1; elaborata kom. 1078.

  • Republički fond za naučni rad (1961-1972)
  • Republički savjet za naučni rad BiH (1965-1969)
  • Republički savjet za koordinaciju naučnih djelatnosti (1969-1972)
  • Republička zajednica za naučni rad (1972-1975)
  • Samoupravna interesna zajednica nauke Bosne i Hercegovine (1975-1990)

INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU (1979-1989); 1979/1989: knj. 10, reg. 21.

INSTITUT ZA ORGANIZACIJU I EKONOMIKU SARAJEVO(1974-1991); 1974/1991: knj. 5, fasc. 245.

REPUBLIČKI ZAVOD ZA MEĐUNARODNU NAUČNO-TEHNIČKU I KULTURNO-PROSVJETNUSARADNJU BiH (1974-1992); 1974/1992: kut. 24.

JAVNA NAUČNA USTANOVA INSTITUT ZA KNJIŽEVNOST(1983-1992); 1983/1992: knj. 1, kut. 17. Sumarno-analitički inventar.

  • OOUR Institut za književnost (1983-1991)
  • Javna naučna ustanova Institut za književnost (1991-1992)