Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Kultura

 

ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO(1888-); [1884-1887] 1888/1968: knj. 40, fasc. 96, omota 15; met.

  • Muzejsko društvo za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu (1884-1888);
  • Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine Sarajevo (1888-)

Prva stranica zapisnika konferencije Zemaljskog muzeja od 15. VI 1894.

Obavijest Muzejskog društva za Bosnu i Hercegovinu o posjetu prijestolonasljednika Rudolfa 13. VI 1888.

 

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE(1947-); 1948/1977: knj. 43; kut. 122; met.

  • Državni arhiv NRBiH (1947-1962)
  • Republički arhiv BiH (1962-1963)
  • Arhiv Bosne i Hercegovine (1963-____)

«BOSNA-FILM» - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU FILMOVA(1947-1975); 1947/1975: knj. 56, kut. 236; met.

«PROSVJETA-FILM»(1955-1974); 1955/1974: knj. 1, kut. 11; met.  Vodič. Analitički inventar.

  • Centar za kulturno-prosvjetni i nastavni film – Sarajevo (1955-1973)

«STUDIO-FILM» SARAJEVO(1956-1957) (1967-1976); 1956/1976: knj. 46, kut. 47; met.

SABOR KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE(1971-1975); 1972/1975: knj. 1, fasc. 11; met.

REPUBLIČKA ZAJEDNICA KULTURE SARAJEVO(1972-1979); 1973/1979: knj. 22, fasc. 164, reg. 26; met.

NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO(1914-___); 1930/1965: knj. 29, fasc. 34; met.

SAVEZ SAMOUPRAVNIH INTERESNIH ZAJEDNICA FIZIČKE KULTURE BiH(1975-1990); 1975/1990: knj. 5, poveza 2, omota 120, fasc. 12, reg. 63; met.