The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ АРХИВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ УСВОЈЕН ОД САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ