The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Direktor Češke razvojne agencije u posjeti Arhivu Bosne i Hercegovine

26.04.2016. - Michael Kaplan, direktor Češke razvojne agencije posjetio je Arhiv Bosne i Hercegovine gdje je s rukovodstvom Arhiva razgovarao o implementaciji projekta "Jačanje kapaciteta Arhiva BiH". Projekt je trenutno u fazi nabavke opreme potrebne za osposobljavanje laboratorije za restauraciju i liječenje oštećene arhivske građe.

Republika Češka je jedna od zemalja koje su nakon požara u veljači 2014. godine među prvima ponudile svoju stručnu i materijalnu pomoć.

Gosti su obišli prostor predviđen za smještaj laboratorije, depoe i prostorije gdje se privremeno čuva oštećena građa.

Zamjenik direktora Arhiva BiH Šimun Novaković naglasio je da je do sada donirano nekoliko tisuća arhivskih kutija i IT oprema, ali da je ovaj dio projekta najznačajniji, jer zahvaljujući budućoj laboratoriji stvorit će se pretpostavke za početak restauracije i konzervacije arhivske građe koja se još može spasiti.