Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Svečano otvaranje renoviranog Depoa 1

02.10.2014. - Danas je u Arhivu Bosne i Hercegovine svečano otvoren renovirani Depo 1, koji je stradao u požaru prije osam mjeseci. Financijska sredstva za renoviranje je obezbijedila TIKA (Turska agencija za razvoj) u vrijednosti od 150.000 eura. Od visokih zvanica, otvaranju su prisustvovali zamjenik predsjednika TIKA-e Ali Masakan, Ambasador Turske u BiH Cihad Erginay, direktor Arhiva BiH Dušan Vržina i predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. "Odmah nakon požara 7. februara, još dok su se dimile prostorije Arhiva, predstavnici TIKA-e su došli i ponudili da pomognu u onim segmentima za koje smatramo da su najpotrebniji i velika im hvala na tome, kao i svim onim državama koje su bile uz nas“, rekao je Dušan Vržina. Ali Maskan je istakao da onaj narod koji nema prošlost, nema ni budućnost i da Arhiv BiH nije samo bitan za sve stanovnike, već i za Tursku, jer ove dvije države dijele dio povijesti. "Želja nam je da u budućnosti sarađujemo, ali i da ovakve intervencije ne budu potrebne“, istakao je Erginay. U Depou 1 je čuvana Zbirka poklona i otkupa, Zbirka personalnih dosjea, fond Doma za ljudska prava BiH u kojem je bilo 40.000 dosjea, zatim mikrofilmovi iz raznih arhiva, kopije iz bečkih arhiva, dokumentacija Komisije za utvrđivanje ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata, arhiv koji se odnosi na Višu sudačko-šerijatsku školu u BiH, građa iz perioda Kraljevske banske uprave Drinske Banovine i NDH... Pred našim kolektivom je veliki posao rekonstrukcije i liječenja djelomično oštećene građe. Još jednom treba istaći nesebičnu pomoć drugih država, kao što su Češka, Hrvatska, Italija, Slovenija i Švedska, bez kojih bi sanacija cjelokupne štete bila manje uspješna i dugotrajnija.