Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Posjeta delegacije Državnog Arhiva Crne Gore

01.11.2012. - U skladu sa Sporazumom o saradnji između Državnog Arhiva Crne Gore i Arhiva Bosne i Hercegovine, delegacija Državnog Arhiva Crne Gore na čelu sa direktorom Stevanom Radunovićem posjetila je naš Arhiv. Prilikom posjete, gosti su iskazali poseban interes za fond KBU Zetske banovine, koji se čuva u našim depoima. Prilikom obilaska depoa, delegacija je izrazila zadovoljstvo količinom arhivske građe i stanjem u kojem se ona nalazi.