Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Održan sastanak sa predstavnicima AUBiH

25.04.2016. - U Arhivu Bosne i Hercegovine održan je radni sastanak na kome su prisustvovali direktor Arhiva gosp. Saša Klepić, zamjenici direktora dr. Šimun Novaković i Hadžija Hadžiabdić, a ispred Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine dr. Izet Šabotić, predsjednik i mr. Omer Zulić, član upravnog odbora. Na sastanku se razgovaralo o aktualnoj arhivskoj problematici u BiH i o mogućnostima poboljšavanja daljnjeg rada u struci. Između ostalog, tema razgovora bila su i slijedeća pitanja:

- zakonodavna arhivska problematika u BiH

- edukacioni sadržaji u arhivskoj struci u BiH sa akcentom na održavanje međunarodnih skupova u Tuzli i Brčkom

- pitanje sukcesije arhivske građe

- pitanje izrade arhivskih fondova i unapređenje arhivskog sistema.

Prisutni su se dogovorili da u realizaciji navedenih sadržaja budu uključeni svi arhivisti i arhivski radnici u Bosni i Hercegovini.