Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Obilježavanje Dana arhiva

09. 11. 2015. - Arhiv Bosne i Hercegovine i Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine obilježit će 12. XII - Dan Arhiva u Parlamentarnoj skupštini BiH. Obilježavanje je predviđeno za 11. XII 2015. godine, sa početkom u 11 sati.