Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Konferencija Radenci 2016, Slovenija

18.04.2016 - Tročlana delegacija Arhiva Bosne i Hercegovine prisustvovala je međunarodnoj arhivskoj Konferenciji pod nazivom „Tehnički i sadržajni problemi elektronskog i klasičnog arhiviranja“ koja je održana u periodu od 13. do 15. 04. 2016. godine u Radencima (Slovenija) i na istoj su, kao predstavnici Arhiva Bosne i Hercegovine bili nazočni v.d. direktora Saša Klepić i v.d. zamjenika direktora Hadžija Hadžiabdić i kao izlagač stručnog rada, Siniša Domazet, viši arhivist. Kroz tri dana, u dvije kongresne dvorane, stručnjaci iz dvanaest zemalja, iz područja arhivistike i srodnih djelatnosti, predstavili su aktualnu problematiku stvaralaca i imalaca arhivskog gradiva.Prezentirana su najnovija softverska rješenja za baze podataka, novi pristupi digitalizaciji i suvremeni načini obrade elektronskih dokumenata. Prvi dan predstavljeni su radovi koji se bave glavnom temom ovogodišnje konferencije - evidentiranjem arhivskog gradiva. Kvalitetan popis i evidentiranje su od ključne važnosti za lako i brzo pronalaženje traženog dokumenta. Međunarodno arhivsko vijeće u okviru ekspertne skupine za popis gradiva priprema nove smijernice za njegovu obradu i to je bio povod da se ovoj temi pokloni više pažnje. Drugi dan bio je posvećen stručnom dijelu rada u arhivima. Organizirana je četverosatna radionica „Iz prakse za praksu“, gdje je objašnjen postupak kreiranja elektronskog arhiva i njegove implementacije u sustav e-ARH.si. Završni dan su predstavljene aktualne teme vezane za stvaraoce arhivske građe – plan klasificiranja u području obrazovanja, unos i obrada sudskih dokumenata, zaštita dokumentacije zdravstvenih ustanova, prezervacija i digitalizacija. Predstavnici Arhiva Bosne i Hercegovine su boravili i u radnoj posjeti državnom Arhivu za Međimurje u Štrigovi, gdje ih je ravnatelj Jurica Cesar upoznao sa dosadašnjim radom, postignutim rezultatima i aktualnim problemima u struci.