Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Konferencija o bespapirnom poslovanju

28.04.2016. - U organizaciji Mikrografije u hotelu "Terme" na Ilidži održana je Treća konferencija o bespapirnom poslovanju pod nazivom „Korak ispred svih“. Na konferenciji posvećenoj aktualnoj problematici digitalnog poslovanja i obrade dokumenata govorili su Boštjan Gaberc, Peter Verščaj, Damjana Pirnar, Andrej Huč, Sanja Daić i Tadej Drmaž ispred Mikrografije te Siniša Domazet ispred Arhiva BiH. Teme koje su obrađene pred više od 100 učesnika odnosile su se na: Restauracijiu arhivske građe i korištenje IT tehnologija u tom procesu, upravljanje dokumentima i sigurnoj dugoročnoj pohrani, primjerima iz prakse, DMS-u, upravljanju personalnim mapama kroz sistem za elektronsko upravljanje dokumentima i uključivaju dokumenata u sistem koji dolaze običnom poštom, te skenerima za obrađivanje dokumenata.