Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Donacija Češke Arhivu Bosne i Hercegovine

29.04.2014. – U Arhivu Bosne i Hercegovine potpisan je protokol o isporuci arhivskih kutija, donacija Republike Češke, koje će koristiti za spašavanje i sanaciju arhivske građe koja je stradala u požaru 7. februara ove godine. Protokol su potpisali Ambasador Republike Češke u Bosni i Hercegovini Tomáš Szunyog i direktor Arhiva BiH Dušan Vržina. Donacija, 1.500 kutija, bit će isporučene u tri dijela, posljednji do kraja maja, a u njih će biti smještena oštećena arhivska građa. Također, najavljeno je da postoji mogućnost da u sklopu donacije budu isporučene i određena oprema za liječenje arhivske građe, te organizirana obuka zaposlenih na fakultetu u Pragu. ''Možda se procijeni i neka mogućnost doniranja aparata i drugi stvari, a drago mi je da možemo nastaviti s obukom stručnjaka u arhivu kako spašavati oštećene dokumente'', kazao je Szunyog. "Dok se u prostorijama dimilo, i javljao poneki plamen stigao nam je stručnjak iz Praga koji nam je davao preporuke šta da radimo u takvim situacijama", kazao je Vržina te dodao da je zahvaljujući toj pomoći ustanovljeno da je će se spasiti veliki dio građe za koju se smatralo da je potpuno uništena. Vezano za donaciju, kazao je da to predstavlja neophodan materijal za spašavanje građe te da će zahvaljujući filter papirima, građa koja je natopljena vodom prilikom gašenja požara ponovo biti u funkciji. Naredna značajna aktivnost je digitalizacija spašene građe i ti materijali više neće biti korišteni u originalu nego samo u digitalnoj varijanti. Najviše je stradala arhivska građa iz austrougarske provenijencije, Austrougarski generalni konzulat od 1835. godine, Zemaljska vlada Sarajevo, zapisnici sa sjednica Zemaljskih vlada Sarajevo, građa koja je nastajala u vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije, Narodna vlada SHS, Zemaljska vlada, dio građe Kraljevske banske uprave te jedan dio građe koja je nastajala radom organa vlasti takozvane Nezavisne države Hrvatske, i nešto građe koja se odnosi na privatne fondove i zbirke i građa poznatih bh. porodica.