Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

DJELATNICAMA ARHIVA BIH URUČENI CERTIFIKATI U ČEŠKOJ AMBASADI U SARAJEVU

17.02.2016. - Jučer je u ambasadi Republike Češke u Sarajevu češki ambasador Jakub Skalnik uručio u certifikate o uspješnoj završenoj obuci za restauraciju i konzervaciju arhivske građe uposlenicama Arhiva BiH Kristini Trogrlić i Aleksandri Stanušić. Spomenute djelatnice Arhiva BiH krajem prošle godine su završile jednomjesečnu obuku u Državnom arhivu Češke Republike u Pragu. Obuka uposlenica Arhiva BiH organizirana je u sklopu realizacije projekta Jačanje kapaciteta Arhiva BiH, koji pored spomenute obuke, podrazumijeva i donaciju laboratorija za restauraciju i konzervaciju arhivske građe Arhivu BiH.