Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

12. decembar - Dan arhiva

     Uz 12. decembar – Dan arhiva U kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine među važne datume spada i 12. decembar 1947. godine, kad je proglašena Uredba o Državnom arhivu Narodne Republike Bosne i Hercegovine i započela organizirana zaštita arhivske građe u Bosni i Hercegovini.
     Jasno je da je relativno slaba sačuvanost arhivske građe, kao nezaobilaznog historijskog izvora i neprocjenjive kulturne baštine, posljedica upravo kasnog osnivanja arhivskih ustanova i uspostave arhivske službe. Ugledna kanadska arhivistica Barbara Craig izrekla je istinu da „Ukoliko nemate ništa na što možete pogledati unatrag s ponosom, nemate ništa u šta biste gledali unaprijed s nadom“.
     U UNESC-ovoj deklaraciji iz 1966. godine stoji: “Svaka kultura ima dostojanstvo i vrijednost koji se moraju poštovati i sačuvati. Svaki narod ima pravo i dužnost da razvija vlastitu kulturu. U toj bogatoj raznovrsnosti i kroz uzajamne utjecaje, one se očituju jedna u drugoj. Sve kulture svijeta čine dio naslijeđa koji pripada cijelom čovječanstvu.“
      I danas je važno pozvati se na Preporuku Vijeća Evrope R(2000)13 da „razumijevanje novije evropske historije može pridonijeti sprječavanju sukoba.“
     Arhivi u Bosni i Hercegovini su uprkos izazovima, iskušenjima i nedaćama učinili da kroz profesionalna dostignuća dobiju pečat zrelosti i izrastu u ugledne institucije kulturnog i znanstvenog života.
     Nije nimalo lako dati odgovor na pitanje što nije dobro u našoj arhivskoj službi, a „biti arhivist znači nositi zvanje u društvu nepoznato, često nezahvalno, nepriznato i potcijenjeno“, kako zapisa mladi kolega dr. Andrej Rodinis, s toga je potrebna neka vrsta obnove i svestranog angažovanja, kako bi arhivi postali ustanove vrijedne poštovanja.
     I ovaj 12. decembar dočekuje se s nadom i radošću.