Sabor - 1910. godina General Varešanin cita carev Patent na otvaranju sabora
icon
Sabor - 1910. godina Predsjednik BH sabora Alaj-Beg Firdus cita zahvalnicu Caru
icon
Sabor - 1910. godina Otvaranje BH Sabora poslanici, 15. jun 1910.
icon
Bosanski sabor kroz vrijeme Bosanski sabor timeline
icon

Aktuelnosti

25.02.2014. - U Arhivu Bosne i Hercegovine u toku su radovi na sanaciji štete i spašavanju arhivske...

08.02.2014. - Tokom jučerašnjih demonstracija u Sarajevu, oštećena je zgrada Predsjedništva BiH...

Fondovi i zbirke

Arhivska građa dio je naše i svjetske kulturne baštine i državno je dobro od općeg interesa i značaja.

Izdavačka djelatnost

Nakon što je Državni arhiv BiH obezbjedio sredstva za započinjanje izdavačke djelatnosti, zacrtan je projekt Građa.

Propisi Arhiva BiH

Osnovni propis je Zakon o arhivskoj građi i Arhivu Bosne i Hercegovine.